Phương thức thanh toán

Chúng tôi chỉ chấp nhận 1 phương thức thanh toán là COD : thu tiền khi nhận hàng

0847.874.222