Phương thức thanh toán

Chúng tôi có 02 phương thức thanh toán là:

1/ COD : thu tiền khi nhận hàng

2/ Chuyển Khoản.

 

0847.874.222