Phương thức thanh toán

Chúng tôi có 01 phương thức thanh toán là:

COD : thu tiền khi nhận hàng

 

 

0847.874.222