Chính Sách Vận Chuyển

Chúng tôi sử dụng dịch vụ vận chuyển của đơn vị: giao hàng tiết kiệm.
Thời gian giao hàng sẽ tùy thuộc vào khoảng cách. Trung bình từ 1 – 3 ngày

039.579.3746